שיחה לויילס ופוטונה

שיחה לויילס ופוטונה - ZolCallשיחה לויילס ופוטונהשיחה לויילס ופוטונהשיחה לחו"ל

מדוע שיחה לחו"ל היא עדיין רלוונטית? בעבר, אין כל צל של ספק שכל אדם אשר רצה לדבר עם קרוב משפחה, חבר או עסק בחו"ל – היה צריך לקחת את השפופרת של הטלפון,