שיחה לאיי הבתולה בריטניה

שיחה לאיי הבתולה בריטניה - ZolCallשיחה לאיי הבתולה בריטניהשיחה לאיי הבתולה בריטניהשיחה לחו"ל

מדוע שיחה לחו"ל היא עדיין רלוונטית? בעבר, אין כל צל של ספק שכל אדם אשר רצה לדבר עם קרוב משפחה, חבר או עסק בחו"ל – היה צריך לקחת את השפופרת של הטלפון,